پیگیری سفارش / سفارش مجدد

- برای بررسی سفارش خود لطفا اطلاعات را در کادر مشخص شده وارد و سپس بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید.
- در صورتیکه مایل به سفارش مجدد کارت ویزیت و یا سرنسخه خود هستید. لطفا پس از انتخاب "سفارش مجدد" سفارش خود را ثبت نمایید.
- در صورتیکه مایل به تغییر اطلاعات قبلی خود هستید لطفا سفارش جدید ثبت نمایید.